Tillsyn av brandskydd

Kommunen ska enligt lag om skydd mot olyckor genomföra tillsyn. Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen efterföljs.

Räddningstjänsten Skånemitt, Höörs och Hörby kommun, har rätt att göra tillsynsbesök överallt och vid alla tillfällen när behov förekommer. De kontrollerar då att brandskyddet håller en skälig nivå. Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren som har ansvaret för brandskyddet i en anläggning.

Räddningstjänsten Skånemitt utför även tillsyn av hanteringen av brandfarliga varor.

Avgift

Räddningstjänsten Skånemitt har rätt att ta ut avgift för tillsynsbesök. Avgiften tas ut på ett fastställt grundbelopp och därefter ett fast timpris på nerlagd tid. Räddningstjänsten kan även besluta om föreläggande, förbud och vite om tillsynen avslöjar brister.

Fick du hjälp av informationen på sidan?