Tillfällig övernattning

I samband med till exempel idrottsevenemang förekommer det att personer övernattar i skolsalar eller liknande. Det är viktigt att komma ihåg att en sådan byggnad egentligen inte är utformad för att sova i och därför behöver brandskyddet ses över inför en övernattning.

För att uppnå ett gott brandskydd vid övernattningen krävs det att byggnaden uppfyller vissa krav samt att övernattningen är organiserad på ett betryggande sätt. Räddningstjänsten har upprättat ett PM som sammanfattar räddningstjänstens byggnadstekniska och organisatoriska krav för att övernattningen ska vara lämplig.
Till exempel ska övernattningslokalen ha två stycken utrymningsvägar och tillgång till handbrandsläckare eller inomhusbrandpost. Om övernattning sker på annat våningsplan än markplan krävs ett automatiskt brand och utrymningslarm. Sker övernattningen istället på markplan är det tillräckligt med seriekopplade brandvarnare. I PM:et finns även en lista med ordningsregler för övernattningen. Du finner PM:et längst ner på denna sida.

Anmälan till räddningstjänsten

En tillfällig övernattning ska anmälas till Räddningstjänsten Skånemitt senast två veckor före övernattningen. Anmälan görs via särskild blankett som finns längst ner på sidan.

Ansvar och organisation

Enligt lagen om skydd mot olyckor har fastighetsägaren tillsammans med nyttjanderättshavaren gemensamt ansvar för brandskyddet i en byggnad. Det innebär att vid en tillfällig övernattning har både fastighetsägaren och de som övernattar ansvar för att brandskyddet är tillräcklig säkert.

Vid varje övernattningstillfälle ska det finnas en säkerhetsansvarig som är ansvarig för arrangemanget. Den säkerhetsansvarige ansvarar även för att samtliga deltagare informeras om vilka regler som gäller. Personen ifråga ska vara myndig och anträffbar dygnet runt. Det ska även finnas kontaktpersoner på plats under tiden som övernattningen sker.

Fick du hjälp av informationen på sidan?