Brottsförebyggande arbete

Hörby kommun samarbetar med polisen för att skapa trygghet och förebygga brottslighet. Genom en kontinuerlig samverkan med brottsförebyggande aktörer vill vi se till att skapa ett tillgängligt samhälle där alla kan känna sig trygga.

Kommunens olika verksamheter ska tillsammans med polisen arbeta med områdena:

 • Brottsförebyggande arbete
 • Trafik
 • Stöld och inbrott
 • Skadegörelse och klotter
 • Alkohol, narkotika, doping och tobak
 • Ungdomsbrottslighet
 • Hot och våld – offentligt och i nära relation
 • Organiserad brottslighet och extrema grupperingar
 • Våldsbejakande extremism
 • Integration
 • Krisstöd
 • Kommunikationsstrategi

Trygghetsinsatser

Hörby kommun arbetar kontinuerligt för att göra det tryggare för dig som invånare i kommunen. Vi ska öka vår synlighet i kommunen för att se till så att du har en trygg, säker och trivsam miljö att bo och vistas i. Vi arbetar med trygghetsvandringar, medborgardialoger och riktade förebyggande insatser mot stöld och inbrott.

Polisens trygghetsmätning

Polisen genomför varje år en trygghetsmätning, där slumpvis utvalda medborgare får svara på frågor kring brottslighet och trygghet. Undersökningen genomförs över hela landet och är ett viktigt underlag för att planera det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?