Brandfarlig vara

Om du planerar att förvara en större mängd brandfarliga varor måste du ansöka om tillstånd hos räddningstjänsten.

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, aerosoler, brandfarliga gaser och vissa angivna brandfarliga fasta ämnen.

Produktens behållare kan vara märkt med en orange etikett med en flamma eller en text där det står att den är brandfarlig. Nedan följer några exempel på brandfarliga produkter:

 • dieselolja
 • bensin
 • spolarvätska
 • gasol
 • acetylen
 • ammoniumnitrat

De här ämnena utgör alltid en viss risk och därför är det viktigt att de hanteras på rätt sätt.

Det är räddningstjänsten som hanterar din ansökan om att hantera brandfarliga ämnen. Det är också räddningstjänsten som ansvarar för tillsynen av verksamheter som hanterar den typen av ämnen.

Tillståndsansökan

Skicka följande dokument med din tillståndsansökan:

 • klassningsplan
 • utbildningsintyg för brandfarlig vara alternativt explosiv vara
 • riskutredning
 • situationsplan över byggnaden samt förvaringen av varan
 • verksamhetsbeskrivning
 • dokumentation om förvaringsplatsen, exempelvis vilket skåp eller vilken cistern

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.