Receptfria läkemedel

Ska du börja sälja receptfria läkemedel? Läs detta innan du börjar!

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel

Om du ska börja sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. Anmälningsblanketten skickas till Läkemedelsverket.

Försäljningsregler

Som försäljare får du inte sälja receptfria läkemedel till någon som inte fyllt 18 år. Du får inte heller sälja nikotinläkemedel om du misstänker att den som köper läkemedlet ska lämna det vidare vidare (langa) till någon som inte fyllt 18 år. I butiken ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt om 18-årsgränsen. Om du säljer nikotinläkemedel ska du också ha en skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel. På försäljningsstället ska du förvara läkemedel antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Vidare ska du förvara läkemedel skilt från produkter som inte är läkemedel.

Egenkontroll

Innan du kan påbörja försäljningen ska du skapa ett egenkontrollprogram. Mall för egenkontrollprogram finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Ansvar

Du som ägare ansvarar för att personalen känner till de regler som gäller och att du ser till att det finns rutiner för ålderskontroll.

Kontroll från kommunen

Kommunen kontrollerar försäljningen av receptfria läkemedel. Vi kontrollerar då att du följer lagarna, föreskrifterna och kraven.

Tillsynsavgift

Kommunen tar ut en avgift för tillsynsbesök vid försäljning av receptfria läkemedel, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Gällande taxor hittar du på sidan Taxor och avgifter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?