Receptfria läkemedel

Du som ska sälja receptfria läkemedel ska anmäla din försäljning till Läkemedelsverket. Sedan kommer vi ut och kontrollerar att försäljningen följer reglerna.

Du som säljer receptfria läkemedel måste uppfylla ett antal krav. Det gäller bland annat anmälan, egenkontrollsprogram och exponering av läkemedlen.

Förvaring

När du säljer läkemedel måste du förvara läkemedlen inlåsta eller under direkt uppsikt. De ska vara åtskilda från övriga varor,  och det ska tydligt framgå att produkterna är läkemedel.

Ålderskontroll

Det är förbjudet att sälja läkemedel till personer under 18 år. Om det är oklart hur gammal köparen är, måste hen visa legitimation. Det ska även finnas tydlig skyltning med information om åldersgränsen uppsatt i lokalen.

Du får inte sälja läkemedel till personer som du misstänker kommer sälja varorna vidare till personer under 18 år. Det klassas som langning.

Egenkontroll

Du som ägare ansvarar för att reglerna följs och att personalen känner till och följer reglerna för läkemedelsförsäljning. Därför ska det finnas ett egenkontrollsprogram där du skriver vilka rutiner du har för att reglerna ska följas. Syftet är att få en sammanfattning på vilka rutiner som gäller på just ditt försäljningsställe, bland annat när det gäller inköp, returer, reklamationer och försäljning.

Egenkontrollsprogrammet ska kunna visas upp vid besök från kommunen. På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om vad programmet ska innehålla.

Kontroll från kommunen

Kommunen kontrollerar försäljning av receptfria läkemedel. Vid kontrollen granskas om du följer lagarna, föreskrifterna och kraven.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för tillsynsbesök vid försäljning av receptfria läkemedel. Under rubriken ”Avgifter” längst ner på den här sidan kan du få information om aktuella avgifter.

Försäljningsregler

Det finns ett antal försäljningsregler du måste hålla koll på om du ska sälja receptfria läkemedel. Information om reglerna finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.