Tobaksfria nikotinprodukter

Med tobaksfria nikotinprodukter menas en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion (exempelvis vitt snus).

Du som ska sälja tobaksfria nikotinprodukter i Hörby kommun måste först anmäla det till Bygg och miljö innan du börjar sälja. Tillsammans med din anmälan skickar du med en kopia av din butiks egenkontrollprogram för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens rutiner för försäljning av produkterna. Kom ihåg att spara en kopia av egenkontrollprogrammet att ha i butiken innan ni skickar in det till Bygg och miljö.

När du har börjat sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du ha koll på:

  • Att produkterna är korrekt märkta (varningstext)
  • Att produkterna har korrekt innehållsdeklaration
  • Att ni har en skylt eller dekal i butiken som innehåller information om förbudet mot att sälja tobaksfria nikotinprodukter till en person som inte fyllt 18 år.
  • Att ni har egenkontrollprogrammet på plats i butiken och använder det i verksamheten.

Förändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till Bygg och miljö. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.

Avsluta försäljningen

Om du vill sluta sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du avanmäla din försäljning.

Tillsynsavgift

Det kostar pengar att sälja tobaksfria nikotinprodukter. Genom avgiften betalar du för Bygg och miljös tillsyn och administration av din försäljning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?