Skyltning

Om du vill sätta upp en skylt inom ett område med detaljplan behöver du söka lov. Det gäller även om du vill göra stora förändringar på skylten eller flytta den.

Du ansöker om lov med den här blanketten. Om fastigheten ligger inom områdesbestämmelser, kan det även där krävas bygglov.

Du behöver söka lov för att

  • sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom område med detaljplan
  • sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt enligt vissa områdesbestämmelser
  • sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt på byggnad av särskilt kulturhistoriskt värde, oavsett skyltens storlek

Du behöver inte söka lov för att

  • sätta upp skyltar utanför detaljplanerat område, men du måste ha tillstånd från länsstyrelsen. Vissa skyltar kan också kräva tillstånd av Trafikverket.
  • sätt upp skyltar inom detaljplanerat område som är mindre än 1 kvadratmeter
  • sätta upp en skylt för tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt högst 4 veckor
  • en orienteringstavla vars area är högst 2 kvadratmeter
  • en skylt inomhus
  • valreklam i samband med val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige, riksdagen, Europaparlamentet eller i samband med folkomröstning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?