Tillsynsplan

Tillsynsplanen behandlar den tillsyn och kontroll som bygg- och miljönämnden har ansvar för enligt lagstiftning och kommunens reglemente.

Varje år beslutar nämnden om den tillsyn som planeras för kommande år.

Bygg- och miljönämnden har beslutat om Tillsynsplan 2022 med behovsutredning 2020-2022 för myndighetsutövning enligt miljöbalken. I tillsynsplanen ingår även flera lagar, där bygg- och miljönämnden har visst tillsynsansvar som t ex tobakslagen, alkohollagen och strålskyddslagen. Som bilaga finns en Bilaga med handlingsplan för förorenad mark.

Inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde finns också livsmedelslagen där det finns en antagen Kontrollplan 2022.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?