Tillsynsplan

Tillsynsplanen behandlar den tillsyn och kontroll som bygg- och miljönämnden har ansvar för enligt lagstiftning och kommunens reglemente.

Varje år beslutar nämnden om den tillsyn som planeras för kommande år.

Bygg- och miljönämnden har beslutat om tillsynsplan-2023-miljo för myndighetsutövning enligt miljöbalken. I tillsynsplanen ingår även flera lagar, där bygg- och miljönämnden har visst tillsynsansvar som t ex tobakslagen, alkohollagen och strålskyddslagen.

Bygg- och miljönämnden har även beslutat om tillsynsplan-2023-bygg för myndighetsutövning enligt PBL.

Inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde finns också livsmedelslagen där det finns en antagen Kontrollplan-livsmedel-2023.

Fick du hjälp av informationen på sidan?