Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Här hittar du information om hur du anmäler och avanmäler en cistern, och om krav och skötsel.

Det är viktigt att veta vilka krav som ställs på en cistern som innehåller brandfarliga vätskor, och hur man ska sköta den.

Anmälningsplikt

Du måste anmäla att du ska installera en cistern som ska stå ovan eller i mark senast 4 veckor före du påbörjar installationen. Det gäller även gårdscisterner och farmartankar.

Kontroll av ackrediterat företag

Ett ackrediterat företag ska kontrollera cisternen med jämna mellanrum beroende på placering och vad det är för typ av cistern. Du kan läsa mer om kontrollintervaller i MSBs föreskrifter.

Styrelsen får ackreditering och kontroll (Swedac) har uppgifter om vilka aktörer som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll.

Vid följande fall ska cisternen kontrolleras av ett ackrediterat företag:

  • När cisternen installeras, innan den tas i bruk.
  • Vid återkommande kontroll enligt det kontrollintervall som gäller.
  • När en cistern eller rör eller slangledning skadas, ändras, genomgår en större reparation, används under nya driftförhållanden eller flyttas.

Rapporterna från kontrollerna ska sparas och kunna visas upp om tillståndsmyndigheten begär det. Om cisternen står inomhus är det viktigt att kunna gå runt hela för att inspektera den, och att rörledningar är frilagda och synliga.

Vattenskyddsområde

Cisterner som tillsammans rymmer mer än 250 liter ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning. Skyddet ska rymma minst hela cisternens innehåll. Vid lagring av flera cisterner i invallningen ska den rymma volymen av den största cisternen plus 10 % av övriga cisterners volym.

Cisterner som saknar sekundärt skydd och ligger inom vattenskyddsområde ska kontrolleras vart tredje år om de inte har korrosionsskydd. Med korrosionsskydd är det 6 år.

En cistern inom ett vattenskyddsområde ska ha en informationsskylt märkt ”vattenskyddsområde”.

När cisternen tas ur bruk

Cisterner som inte ska användas längre ska tömmas och rengöras. I samband med detta ska du informera tillsynsmyndigheten så att de kan bestämma hur cisternen bör omhändertas. Det kan vara lämpligt att kontrollera om marken under är förorenad.

Naturvårdsverkets regler

Naturvårdsverket har föreskrifter som gäller förvaring av brandfarliga vätskor och spillolja i cisterner.

Föreskrifterna gäller följande typer av cisterner:

  • cisterner i och ovan mark som rymmer mer än en kubikmeter
  • cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska och spillolja.

Även om din cistern inte omfattas av föreskrifterna gäller alltid miljöbalken. Det innebär att all hantering av oljor och andra kemikalier ska göras på ett sätt som inte påverkar miljön eller människors hälsa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.