Tobak och e-cigaretter

Om ditt företag ska sälja tobak eller e-cigaretter finns det regler som du måste följa.

Både kommunen och polisen har rätt att utföra tillsyn i butiker som säljer tobak och e-cigaretter.

Tillstånd

För att få sälja tobaksvaror eller e-cigaretter behövs ett tillstånd. Innan du påbörjar försäljningen ska du göra ansökan till kommunen. Blanketter hittar du under Självservice. När din ansökan är komplett är handläggningstiden ca fyra månader. Alla nya handlare får ett besök av kommunen där vi berättar mer om reglerna.

Egenkontroll

När du skickar in din ansökan ska du skicka med en kopia av ditt egenkontrollsprogram. Där ska det framgå vilka rutiner butiken har för försäljning av tobak och e-cigaretter.

När du har fått ditt tillstånd av kommunen kan du börja sälja tobak eller e-cigaretter.

Tillsynsavgift

Kommunen tar ut en avgift för tillsynsbesök vid försäljning av tobak eller e-cigaretter, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Gällande taxor hittar du på sidan Taxor och avgifter.

Ändringar

Om du gör en viktig förändring i din verksamhet ska du anmäla ändringen till kommunen.

Avsluta försäljningen

Om du ska sluta sälja tobak eller e-cigaretter skickar du in en av-anmälan. Använd blanketten ”Anmälan ändring” som du hittar under Självservice.

Fick du hjälp av informationen på sidan?