Tobak och e-cigaretter

Om ditt företag ska sälja tobak eller e-cigaretter finns det regler som du måste följa. Både kommunen och polisen har rätt att utföra tillsyn i butiker som säljer tobak och e-cigaretter.

Om du ska sälja tobak eller e-cigaretter måste du först göra en anmälan om detta till kommunen.

Anmälan

För att få sälja tobaksvaror eller e-cigaretter behövs ett tillstånd. Innan du påbörjar försäljningen ska du göra anmälan till kommunen. Alla nyanmälda handlare får ett besök av kommunen där vi berättar mer om reglerna.

Egenkontroll

När du skickar in din anmälan ska du skicka med en kopia av ditt egenkontrollsprogram. Där ska det framgå vilka rutiner butiken har för försäljning av tobak och e-cigaretter.

När du har gjort din anmälan till kommunen kan du börja sälja tobak eller e-cigaretter.

Tillsynsavgift

Kommunen tar ut en avgift för tillsynsbesök vid försäljning av tobak eller e-cigaretter. Under rubriken ”Dokument” längst ner på den här sidan finns information om aktuella avgifter.

Ändringar

Om du gör en viktig förändring i din verksamhet ska du anmäla ändringen till kommunen.

Avsluta försäljningen

Om du ska sluta sälja tobak eller e-cigaretter skickar du in en av-anmälan. Du använder samma blankett som du hittar under rubriken ”Anmälan”.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.