Ventilationskontroll

Du som äger ett flerfamiljshus, en större byggnad eller en liknande fastighet är skyldig att göra regelbundna ventilationskontroller.

Det är viktigt för att klimatet inomhus ska vara bra för både människor och byggnaden, och för att spara energi. Innan ventilationssystemet tas i bruk första gången ska det kontrolleras. Därefter ska det testas med jämna mellanrum.

Om du gör stora förändringar i ventilationssystemet måste det kontrolleras igen. Ofta behöver du också göra en anmälan om förändringarna.

Kontroll av behörig besiktningsman

Oavsett vem som använder byggnaden är det du som äger den som är ansvarig för kontrollerna av ventilationssystemet och att systemet är godkänt. Du är skyldig att tillsammans med en behörig kontrollant kontrollera att systemet fungerar som det ska. Boverket har ett register på riksbehöriga besiktningsmän.

Vid besiktningen ska besiktningsmannen föra protokoll och redovisa resultatet. Du som äger fastigheten får ett exemplar och det andra exemplaret skickas till kommunen. Vi granskar de inlämnade protokollen och skickar en bekräftelse på att det är mottaget.

Återkommande besiktning

En byggnad måste besiktigas olika ofta beroende på vilken verksamhet som bedrivs i den. Här är några exempel:

Besiktningsintervaller

Byggnad och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Förklaringar:

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Utan krav på återkommande besiktning

Vissa en- och tvåbostadshus behöver bara kontrolleras när anläggningen tas i bruk första gången.

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation utan värmeåtervinning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?