Skola och förskola

Barnen är det viktigaste vi har, och en sund och lärorik skolgång är en av grundstenarna för att de ska växa upp till trygga individer. Därför finns det många regler och lagar att följa för dig som vill starta skola eller förskola.

Kanske tänker du först på förskola, grundskola eller gymnasium när du tänker på skolverksamhet. Men öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola och internationell skola räknas också hit. Om du vill starta skolverksamhet, ska du börja med att göra en anmälan. Det gör du med den här blanketten.

Här kan du läsa mer om villkoren för att bli godkänd och få rätt till bidrag.

Anmälan

Om du ska starta en enskild förskola ska du ansöka om att bli godkänd med rätt till bidrag hos Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen. Godkännandet gäller från och med datumet när förvaltningen beslutar att verksamheten är godkänd. Har du inte kommit igång inom ett år slutar godkännandet att gälla.

Om du ska starta en skola ska du göra en ansökan hos Skolinspektionen.  Du kan läsa mer om hur processen går till här: Söka tillstånd på Skolinspektionens webbplats.

Du måste även göra en anmälan till miljönämnden, oavsett om du ska starta en förskola eller en skola. På så sätt kan vi på tidigt ge information om krav på ventilation, ljudnivå, hur lokalerna ska se ut, hygieniska och så vidare. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan har kommit in. Om du skulle starta verksamheten utan att först anmäla den till miljönämnden kan du tvingas betala en miljösanktionsavgift.

Ansökningsblankett för anmälan av hygienlokaler/skolor hittar du här.

Du kan också läsa kommunens Vägledning skolor, förskolor och fritidshem Här finns fakta inom olika områden, lagbestämmelser, information om tillsyn och egenkontroll samt tips på mer information.

Förändringar

Du ska även göra en anmälan till miljönämnden  om det sker förändringar i din verksamhet, som

  • ny innehavare eller verksamhetsutövare
  • utökning, till exempel ny lokalyta eller fler antal elever på befintlig yta
  • större ombyggnader eller tillbyggnader, till exempel renovering av stora delar av lokalerna, ventilationen med mera
  • uppställning av tillfälliga baracker.

Tillsyn och kostnader

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för frågor som rör hälsa och miljö i din skolverksamhet. Om nämnden till exempel anser att lokalen inte passar kan den avslå ansökan. Då får verksamheten inte starta. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för anmälan och tillsyn enligt en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Egenkontroll

Det är viktigt för alla att ha en bra inomhusmiljö, men för elever i skolor och förskolor är det extra viktigt. Barn är känsligare än vuxna, och dessutom kan de inte själva välja vilken miljö de ska vistas i på dagarna. Därför måste du som driver verksamheten ha gedigna kunskaper om innemiljö, men även om miljön utomhus.

Du som driver en skola eller förskola måste ha ett egenkontrollsprogram där det står vilka rutiner som just din verksamhet följer för att ha en fungerande miljö. Här skriver du bland annat in rutiner för ventilation, hygien, radon och städning. Du anpassar själv egenkontrollsprogrammet så att det passar din verksamhets storlek och syfte, och programmet ska finnas tillgängligt vid hälsoskyddsmyndighetens besök.

Andra lagar

Miljönämnden har även tillsyn enligt livsmedelslagen, och verksamhetens livsmedelsanläggning ska registreras hos nämnden innan lokalerna börjar användas. Med livsmedelsanläggning menas bland annat kök och avdelningskök. När du fått en bekräftelse på att livsmedelsanläggningen registrerats får du starta verksamheten.

Om du gör förändringar på själva byggnaderna kan detta också innebära krav på bygglov enligt plan- och bygglagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.