Brandskyddsdokumentation

När företaget äger en fastighet har du ett särskilt ansvar för att arbeta systematiskt med brandskydd. Det innebär bland annat att dokumentera brandskyddet och arbeta aktivt med det.

Ett exempel kan vara att dokumentera var det finns brandsläckare och att kontrollera att de fungerar.

Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som reglerar reglerna för brandskydd. Nedan hittar du länkar till deras webbplats, där du kan läsa mer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.