Brandskyddsdokumentation

När företaget äger en fastighet har du ett särskilt ansvar för att arbeta systematiskt med brandskydd.

Det innebär bland annat att dokumentera brandskyddet och arbeta aktivt med det.Ett exempel kan vara att dokumentera var det finns brandsläckare och att kontrollera att de fungerar.

Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som reglerar reglerna för brandskydd. Nedan hittar du länkar till deras webbplats, där du kan läsa mer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?