Livsmedel

Du som driver ett livsmedelsföretag har ansvar för att producera säker mat.

Våra livsmedelsinspektörer gör besök hos alla livsmedelsföretag för att kontrollera att de sköts på ett säkert sätt.

Bland annat kontrollerar vi om det är rent, om märkningen är korrekt och om verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Livsmedelslagstiftningen styr vad du får göra och vilket ansvar du har i en verksamhet som hanterar livsmedel. Lagstiftningen finns till för att skydda dina kunder eller gäster från att bli sjuka. Den ska också skydda människor från att bli lurade.

Vår kontroll inkluderar bland annat inspektion, revision och provtagning. Vid inspektion gör vi ett besök på plats för att kontrollera att reglerna följs. En revision är en genomgång av egenkontrollen. Kontrollerna ska vara oanmälda, så långt det är möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?