Krav på lokalerna

I en bra planerad lokal så är det lätt att hålla rent överallt och livsmedelssäkerheten kan vara hög.

Om du tar över en livsmedelsanläggning eller startar en ny så måste du tänka noga på hur lokalen är planerad och utformad. Ett tips är att ta kontakt med en storköksplanerare eller arkitekt vid planering av livsmedelslokalen. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att dina lokaler följer gällande lagstiftning.

Lokalens utformning

Det ska finnas tillräckligt många handfat vid platserna där du hanterar oförpackade livsmedel. Du ska också ha möjlighet att tvätta händerna vid diskutrymme och serveringsdisk. Handtvättställen ska vara utrustade med flytande tvål och engångshanddukar. Ytskiktet på väggar, tak och golv ska förhindra att lokalen förorenas med smuts, bakterier eller giftiga material. Grundregeln är att det ska vara slätt, tätt och lätt att städa.

Du behöver rengöra livsmedelslokalen ofta och det är då viktigt att du använder tåliga material. Bra material är kakel, klinkers och rostfritt. Obehandlat trä suger åt sig fukt och är inte lämpligt att ha i livsmedelslokaler. Det är viktigt att hyllor och bänkar sluter tätt mot vägg och golv. Vidare ska det vara lätt att flytta inredningen så att du kan städa bakom och under. Belysningen ska vara tillfredsställande och lampor ska vara försedd med kåpor eller splitterfria lysrör.

Bra flöde genom lokalen

Ett bra och rakt flöde genom en livsmedelslokal är mycket viktigt. Det är som till exempel inte lämpligt att smutsig disk passerar köket på väg till diskrummet.

Omklädningsrummet ska vara placerat så att du kan byta om innan du kommer in i köket. Tillräckliga utrymmen i varumottagningen är viktigt så att du kan packa upp dina varor.

Tänk på flödet genom hela lokalen och även i varje enskilt rum. Behöver du en kyl för grönsaker i anslutning till varumottagningen och renseriet? Finns det förrum mellan personaltoalett och rena utrymmen? Är städskåp med utslagsvask och förvaring av kemikalier bra placerat så att livsmedel skyddas samtidigt som det är lätt att nå när du ska städa av köket?

Utrymmen och inredning

Du kan behöva olika arbetsytor för olika arbetsmoment. Tänk också på att ha tillräckligt med avställningsytor. Om beredningen och matlagningen sker i direkt anslutning till kunden ska du ha ett kundskydd.

Följande livsmedel bör ha en separat arbetsbänk med tillgång till vatten och diskho:
• kött, fisk och fågel
• grönsaker
• kallskänk (till exempel beredning av smörgåsar/ konditorivaror).

Följande hantering bör ske i ett separat rum:
• degberedning
• hantering av jordiga produkter som potatis och rotfrukter
• styckning av kött
• urtagning, rensning och fjällning av fisk
• urtagning av hel fågel.

Ventilation

Det är viktigt att du har en god ventilation i din livsmedelslokal. Ventilationen ska vara anpassad efter storleken på lokalen.

Över grytor, diskmaskin och andra varma enheter behöver du ha en väl tilltagen imkåpa. Tänk på att imkåpan och fläktfilter ska vara lätta att rengöra så att du enkelt kommer åt överallt.

Skadedjur

Skadedjur får inte kunna ta sig in i lokalen. Det kan vara till exempel flugor, myror, möss, råttor, spindlar och ormar. Det är viktigt att se till att alla fönster, dörrar och portar är täta. Öppna fönster och dörrar ska även ha insektsnät. Någon gång om året är det viktigt att du går igenom din lokal och ser om det finns springor eller små öppningar som skadedjur kan komma in genom. Kolla att rördragningar är tätade och att ventilationsöppningar är försedda med galler eller nät.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?