Att starta livsmedelsföretag

Ska du starta ett företag som serverar eller säljer mat eller dryck?

För dig som driver livsmedelsföretag finns vissa regler du måste följa, för dina gästers säkerhet.

Oavsett om du startar ett nytt livsmedelsföretag, tar över ett befintligt eller gör förändringar i ditt företag, så måste du meddela kommunen. Anmälan måste lämnas in senast två veckor innan du tänker starta verksamheten. När du har fått en bekräftelse om att vi har registrerat ditt företag eller det har gått två veckor, får du starta verksamheten. Registreringen är bunden till dig som näringsidkare, inte till lokalen.

Blanketten hittar du under Självservice.

Det finns också verksamheter som måste godkännas av Livsmedelsverket.Tidigare behövde alla livsmedelsföretag ansöka om tillstånd hos Livsmedelsverket, men numera är det bara vissa företag som måste godkännas. De företagen styrs av EG-förordning 853/2004. Några exempel är slakterier och styckningsanläggningar.

Egen brunn

Om du har en egen brunn räknas det som ett privat vattenverk. Det måste anmälas och registreras enligt Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten. Du ska även lämna in ett förslag till egenkontrollsprogram där det står var och hur ofta du kommer att göra provtagningar.

Avveckling och stora förändringar

Om du ska stänga företaget eller sälja det, eller göra någon annan stor förändring, måste du meddela kommunen. Om verksamheten byter ägare ska den nya ägaren anmäla sig för registrering minst två veckor innan hen tar över företaget.

Blanketten hittar du under Självservice.

Avgifter

I samband med anmälan om registrering betalar du en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid enligt en fastställd timtaxa.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?