Bygglov

När du som företagare är redo för en stor förändring kan du behöva bygga nya lokaler, uppdatera dina nuvarande lokaler eller flytta in i nya lokaler. Det kräver ofta bygglov eller anmälan innan du kan ta nästa steg.

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behöver du oftast någon form av lov, tillstånd eller anmälan. Innan du kan påbörja bygget måste du ha ett startbesked av kommunen. Kommunen beslutar kring ärenden om bygglov, men även marklov och rivningslov.

Som företag är du inte undantagen från bygglovsplikten, och även om du bygger ute på landet kan krävs det bygglov. Detta gäller dock inte till exempel jordbruksföretag som får lov att bygga ekonomibyggnader för jordbrukets räkning utan att det kräver bygglov.

Du kan också behöva bygglov för att ta en ny lokal i anspråk för ditt företag, om det är så att det är en väsentlig ändring från den nuvarande användningen av lokalen, till exempel att inreda frisörsalong i ditt hem eller att inreda en restaurang i en lokal som tidigare varit klädbutik. Även att inreda en ny butik i en gammal butikslokal kan kräva bygglov, om ändringen eller omgivningspåverkan blir betydligt annorlunda, till exempel från klädbutik till livsmedelsbutik.

Om du är osäker på vad som gäller för dig och ditt företag ta gärna kontakt med oss på Bygg & Miljö. Om du behöver komma i kontakt med flera tillsyns- och tillståndsområden i kommunen, till exempel med bygglovshandläggare, livsmedelsinspektör och räddningstjänsten, kan vi ordna ett möte med kommunens företagslots där du träffar alla myndighetsområden på samma möte. Där går vi igenom vad du behöver för tillstånd med mera för det du vill göra, och ger dig den information du behöver för att gå vidare.

Här nedan har vi samlat några av de vanligaste blanketterna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.