Bygglov

Det behövs ofta bygglov när du som är företagare som vill bygga eller förändra lokaler.

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behöver du oftast någon form av lov, tillstånd eller anmälan. Innan du kan påbörja bygget måste du ha ett startbesked av kommunen. Kommunen beslutar kring ärenden om bygglov, men även marklov och rivningslov.

Som företag är du inte undantagen från bygglovsplikten, och även om du bygger ute på landet kan krävs det bygglov. Detta gäller dock inte till exempel jordbruksföretag som får lov att bygga ekonomibyggnader för jordbrukets räkning utan att det kräver bygglov.

Du kan också behöva bygglov för att ta en ny lokal i anspråk för ditt företag, om det är så att det är en väsentlig ändring från den nuvarande användningen av lokalen, till exempel att inreda frisörsalong i ditt hem eller att inreda en restaurang i en lokal som tidigare varit klädbutik. Även att inreda en ny butik i en gammal butikslokal kan kräva bygglov, om ändringen eller omgivningspåverkan blir betydligt annorlunda, till exempel från klädbutik till livsmedelsbutik.

Om du är osäker på vad som gäller för dig och ditt företag ta gärna kontakt med oss på Bygg & Miljö. Om du behöver komma i kontakt med flera tillsyns- och tillståndsområden i kommunen, till exempel med bygglovshandläggare, livsmedelsinspektör och räddningstjänsten, kan vi ordna ett möte med kommunens företagslots där du träffar alla myndighetsområden på samma möte. Där går vi igenom vad du behöver för tillstånd med mera för det du vill göra, och ger dig den information du behöver för att gå vidare.

Här nedan har vi samlat några av de vanligaste blanketterna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?