Skadedjur

Du som fastighetsägare är ansvarig för att åtgärda problem med skadedjur, även om det skulle vara dina hyresgäster som har orsakat problemet.

Skadedjur och ohyra kan skapa problem i fastigheter till exempel genom att angripa träslag, livsmedel eller textilier. Några exempel på ohyra är mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor. Insekter klassas också som ohyra om det finns för många av dem på fel plats.

Till skadedjur hör bland annat möss, råttor, sorkar, kråkor, måsar och vissa duvarter. Vilda djur kan också räknas som skadedjur om de orsakar problem i bostäderna genom att till exempel smutsa ner.

Ansvar för sanering

Fastigheten bör vara råttsäkrad så att inte gnagare kan ta sig in. Soprummen ska vara täta och avfallskärlen hela. Det gäller även för komposter. Du bör även ha en skadedjursförsäkring.

Om du har problem med ohyra eller skadedjur ska du kontakta försäkringsbolaget. Sedan kontaktar du det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Dina hyresgäster har ett ansvar att nyttja sin bostad på ett sätt så att skadedjur och ohyra inte sprids. Vid upptäckt ska de informera dig som fastighetsägare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?