Skadedjur

Skadedjur kan förstöra i hemmet genom att ta sig in i livsmedel, textilier och träslag.

Vad som räknas som skadedjur beror på var djuret dyker upp och hur det påverkar din hälsa eller miljön. Råttor, sorkar och vissa fåglar brukar räknas som skadedjur, och insekter kan räknas som ohyra.

Insekter räknas som ohyra om det finns för många av dem på fel ställe. Mjölbaggar, silverfiskar, myror, flugor och ängrar räknas som ohyra. Bland skadedjur finns även möss, sorkar, kråkor, måsar och vissa duvor. Vilda djur, som rådjur, grävlingar och vildkatter, kan också räknas som skadedjur om de orsakar problem på fastigheten, till exempel om de skräpar ner.

Om du har problem med ohyra

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att hålla fastigheten fri från skadedjur. Det gäller även om det är hyresgästerna som orsakat ohyran.

Om du bor i hyresrätt så vänd dig till din hyresvärd. Det ska också finnas information om saneringsföretag i hyreshuset så att du som hyresgäst själv kan kontakta dem om det behövs. Du som bor i bostadsrätt kan prata med föreningens styrelse. Om du bor i villa så kontakta ditt försäkringsbolag och kolla om du har någon skadedjursförsäkring. Sedan kan du kontakta det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Om det är större problem med skadedjur i ett lägenhetshus bör också ett saneringsföretag kontaktas. Ert försäkringsbolag kan rekommendera ett lämpligt företag.

Det är bara saneringsföretag som får utföra sanering med bekämpningsmedel på allmänna platser. Bekämpningsmedlen som används måste också vara godkänt av Kemikalieinspektionen.

Minska risken för skadedjur

  • Städa ofta. Håll rent i bostaden, lagerlokaler och annat, så att ohyran inte kan föröka sig.
  • Råttsäkra fastigheten så att inte gnagare kan ta sig in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Samma sak gäller för komposten.
  • Mata inte fåglarna med matrester. Det kan dra till sig råttor, möss och ohyra.
  • Rensa hängrännorna.
  • Sätt upp nät kring balkonger och uterum, och håll balkongerna och utrymmena fria så att fåglar inte kan bygga bo där.
  • Sätt upp avståndshållare, som pianotråd eller en tunn nylonlina, så att fåglarna inte kan sätta sig på balkongräcket. Sätt linorna cirka två centimeter ovanför balkongräcket. Sätt sedan upp ytterligare en tråd cirka två centimeter ovanför den första tråden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?