Om ett djur kommer till skada

Om du kör på ett djur är du skyldig att anmäla det till polisen. Du ska också markera platsen där du körde på djuret.

Om du ser ett skadat djur så ring polisen på telefonnummer 114 14. Det förkortar djurets lidande och minskar risken för smitta. Du kan också kontakta Katastrofhjälp Fåglar och Vilt som arbetar med att rehabilitera skadade djur. Du hittar kontaktuppgifter till KFV på deras webbplats..

Fick du hjälp av informationen på sidan?