Om du misstänker att djur far illa

När vi människor håller djur är vi skyldiga att se till att djuren har ett bra liv.

Alla djur som hålls i fångenskap omfattas av djurskyddslagen. Det är Länsstyrelsen som kontrollerar att djuren mår bra och sköts som de ska.

Om du misstänker att djur far illa ska du vända dig till länsstyrelsen. Ring länsstyrelsen på telefonnummer 010- 22 41 350. Uppge var djuret finns, och namn och adress till ägaren. Berätta också på vilket sätt djuret far illa. Du har rätt att vara anonym vid anmälan. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om att göra anmälan:

Om ärendet är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, så ring polisen på telefonnummer 114 14.

Vid pågående misshandel av djur, ring alltid 112.

Fick du hjälp av informationen på sidan?