Lantbruk

När du har ett lantbruk är det flera saker som måste kontrolleras, bland annat hur du hanterar gödsel och kemiska produkter och hur du hanterar cisterner och avfall.

Kossor på äng
Foto: Lola Strandh

Det är bygg- och miljönämnden som ansvarar för tillsynen av lantbruken i Hörby kommun. Miljöinspektörerna gör regelbundna inspektioner hos dig som är lantbrukare. Under inspektionen gör vi en rundvandring på gården och du får visa upp din dokumentation. Däremot är det länsstyrelsen som har ansvar för tillsynen av djuren på gården.

Läs mer om tillsynen av lantbruk här: Djurhållning och lantbruk

Fick du hjälp av informationen på sidan?