Alkohol

Alkohollagen är en skyddslag med syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Det innebär att den som får tillstånd att servera alkohol har ett stort socialt ansvar och därför ställs särskilt höga krav på den som ansöker.

Här kan du läsa mer om reglerna som gäller om du vill sälja alkohol på din bar eller restaurang.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?