Alkohol

Alkohollagen är en skyddslag med syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Det innebär att den som får tillstånd att servera alkohol har ett stort socialt ansvar och därför ställs särskilt höga krav på den som ansöker. För att få servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker behöver du ett serveringstillstånd. Beslut om serveringstillstånd fattas av Bygg- och miljönämnden.

Här kan du läsa mer om reglerna som gäller om du vill servera eller sälja alkohol.

Fick du hjälp av informationen på sidan?