Försäljning av folköl i butik

Om du ska sälja folköl i butik måste du anmäla det till kommunen.

Du behöver anmäla din försäljning innan du påbörjar den. Blanketten hittar du under Självservice.

Krav på mat

Om du säljer folköl i butik ska du ha ett någorlunda brett sortiment av matvaror i butiken.

Egenkontroll

När du säljer folköl i butik ska du följa ett egenkontrollprogram. Programmet ska innehålla information om butikens rutiner för försäljningen. Du kan själv utforma hur programmet ska se ut. Folkhälsomyndigheten har tagit fram mallar för egenkontroll som du kan använda.

Tillsynsavgift

Kommunen tar ut en avgift för tillsynsbesök vid försäljning av folköl, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Gällande taxor hittar du på sidan Taxor och avgifter.

Ändringar

Om du gör någon viktig förändring i verksamheten ska du anmäla förändringen till kommunen. Det kan till exempel vara att du byter kontaktuppgifter.

Om din verksamhet byter organisationsnummer ska du skicka in en ny anmälan.

Avsluta försäljningen eller serveringen

Om du ska sluta sälja eller servera folköl skickar du in en avanmälan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.