Folköl

Om du ska sälja eller servera folköl måste du anmäla detta till kommunen.

Du behöver anmäla din försäljning innan du påbörjar den. Du gör din ansökan med den här blanketten.

Om du redan har serveringstillstånd

Om du redan har serveringstillstånd behöver du inte anmäla att du serverar eller säljer folköl.

Sälja folköl under evenemang

Om du vill servera folköl på en annan plats än din vanliga lokal krävs serveringstillstånd för alkohol.

Krav på mat

Om du säljer eller serverar folköl finns det vissa krav på mat.

  • Om du säljer folköl i detaljhandeln ska du ha ett någorlunda brett sortiment av matvaror i butiken.
  • Om du serverar folköl ska du erbjuda ett någorlunda brett sortiment av maträtter under hela serveringstiden. Någon enklare varmrätt krävs.

Egenkontroll

När du säljer eller serverar folköl ska du följa ett egenkontrollsprogram. Programmet ska innehålla information om butikens eller affärens rutiner för försäljningen eller serveringen. Du kan själv utforma hur programmet ska se ut, men om du vill kan du använda den här mallen.

Tillsynsavgift

Kommunen tar ut en avgift för tillsynsbesök vid försäljning av folköl. Under rubriken ”Avgifter” längst ner på den här sidan kan du få information om aktuella avgifter.

Ändringar

Om du gör någon viktig förändring i verksamheten ska du anmäla förändringen till kommunen. Det kan till exempel vara att du byter kontaktuppgifter.

Om din verksamhet byter organisationsnummer ska du skicka in en ny anmälan. Du ska också av-anmäla din gamla försäljning eller servering.

Avsluta försäljningen eller serveringen

Om du ska sluta sälja eller servera folköl skickar du in en avanmälan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.