Alkohol- och serveringstillstånd

Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar, vilket innebär ett stort socialt ansvar av den som har tillstånd att servera alkohol.

Alkohollagen ställer därför särskilt höga krav på den som söker tillstånd att servera alkohol.

Tillstånd

Det finns olika typer av tillstånd som du kan ansöka om:

 • Stadigvarande eller tillfälligt
 • Till allmänheten eller till slutet sällskap
 • Catering
 • Pausservering
 • Provsmakning

Alkohollagen styr

Den som ansöker om serveringstillstånd ska:

 • ha fyllt 20 år
 • vara behörig firmatecknare
 • vara ekonomiskt skötsam
 • inte ha ett brottsligt förflutet
 • goda kunskaper om alkohollagstiftningen

Serveringstider

Normaltiden för servering av alkohol är klockan 11.00 – 01.00. Hörby kommuns riktlinjer för uteservering är kl. 11:00-23:00 under perioden 1 april – 30 september.

Handläggning och beslut

Handläggning påbörjas först när ansökan är komplett. Handläggningstiden beräknas ta:

 • för stadigvarande serveringstillstånd cirka tio – tolv veckor
 • för tillfälligt tillstånd till allmänheten cirka sex – åtta veckor
 • för tillfälligt tillstånd för slutna sällskap cirka fyra – sex veckor

Om handläggningen är komplicerad kan det ta ytterligare tid.

Beslut fattas av bygg- och miljönämnden

Du får ett av följande beslut:

 • bifall, vilket innebär att serveringstillstånd beviljas
 • avslag, vilket innebär att serveringstillstånd inte tillåts
 • delvis bifall, vilket innebär att du får ett serveringstillstånd, men inte i alla delar

Överklaga beslut

Överklagande ska skickas till Hörby kommun, Bygg och miljö,  242 80 Hörby.

 • I överklagandet ska anges vilket beslut du överklagar exempelvis med beslutsnummer.
 • Du ska förklara dels vad du anser vara fel i beslutet och dels hur du anser att beslutet ska ändras.
 • Skriv under ansökan, förtydliga ditt namn och uppge postadress och telefonnummer.
  Du kan bifoga eventuella handlingar som du anser vara relevanta till ärendet.

Din överklagan ska ha kommit in till Myndighetsenheten i Hörby senast tre veckor efter du fick del av beslutet, annars tas inte ditt överklagande upp.

Tillsyn

Kommunen ska utöva tillsyn enligt alkohollagen över de restauranger som har blivit beviljade tillstånd.
Detta kan ske genom anmälda eller oanmälda besök.
Kommunen tar ut en tillsynsavgift varje år för samtliga stadigvarande serveringstillstånd, vilket är baserat på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten.

I enstaka fall krävs inte tillstånd

Samtliga av följande förutsättningar ska då gälla:

 • Det ska vara ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Det får inte finnas något vinstintresse och deltagarna får inte betala mer än kostnaden för inköp av dryckerna
 • I lokalen får inte bedrivas någon yrkesmässig försäljning av varken alkohol- eller lättdrycker.

Om du ska servera eller sälja folköl behöver du inget serveringstillstånd, men du behöver anmäla serveringen eller försäljningen till kommunen. Här kan du läsa mer om reglerna kring folköl.

Påföljder

Vid missförhållanden kan påföljden bli:

 • erinran vid mindre allvarliga förseelser
 • varning vid allvarligare förseelser
 • återkallelse ska ske vid upprepade varningar eller allvarliga missförhållanden

Om det sker förändringar

Om förändringar kommer att ske i verksamheten eller i ägarförhållandena, ska detta meddelas kommunen innan ändringen genomförs.

Om du ska sluta servera alkohol

Om du inte ska sälja alkohol längre ska det meddelas kommunen snarast.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta alkoholhandläggaren.

Samtliga blanketter för ansökan och anmälan om alkoholtillstånd

Blanketter ansökan

Ansökan serveringstillstånd

Bilagor till ansökan om serveringstillstånd

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Ansökan provsmakning för partihandlare och tillverkare

Ansökan gemensamt serveringsutrymme

Blanketter anmälan

Anmälan beslut för cateringtillstånd

Anmälan provsmakning för tillståndshavare till allmänheten

Anmälan provsmakning för tillverkare med serveringstillstånd_

Anmälan rätten att krydda sin sprit för tillståndshavare

Blanketter ändringar

Anmälan om ändring av serveringsansvariga personer

Anmälan om ändring av serveringstillstånd

Anmälan om att verksamheten ska upphöra

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?