Hörby kommun inleder utredning om översvämningar

översvämmade områden vid å

Översvämningarna i Hörby har drabbat kommunen hårt, det är dessutom flera som fortfarande är drabbade i denna stund. Läs mer om utredningen som kommunen inlett för att vidta åtgärder om vattnet skulle svämma över igen.

Kommunen har drabbats kraftigt av de senaste översvämningarna och det är många som ser effekterna av vad allt vatten har medfört.

— Kommunen har varit väldigt drabbad av höga vattenflöden och vi har kommuninvånare som blivit otroligt påverkade av det här. Våra tankar går såklart till dem, säger Madeleine Peyron, kommundirektör.

—Vi har påbörjat ett arbete i kommunens verksamhet om hur vi bättre kan rusta oss mot höga vattenflöden.

Kommunen har inlett en utredning som initialt kommer att undersöka Hörbyån, men även framöver Ringsjön, och då i samverkan med flera övriga berörda parter.

— Arbetet syftar bland annat till att ta fram förslag på åtgärder för att minimera effekterna av framtida översvämningar så att det inte ska drabba kommunens invånare på samma sätt som det gjort idag, säger Göran Olofsson, avdelningschef för Kommunservice.

Kommunen har även påbörjat ett arbete med en översyn av äldre detaljplaner där det finns risk för översvämning. Man använder sig av ett helt nytt system för skyfallskartering, ett stöd i planarbetet för att få kunskap om vilka områden som kan tänkas drabbas av större vattensamlingar.

Följ kommunens arbete på sidan Utredning av översvämningar, där vi samlar alla nyheter kopplade till ämnet.