Markanvisningstävling – Stattena

symbolisk illustration på hus på en väg

Hörby kommun inbjuder till markanvisningstävling för ett planlagt markområde benämnt Stattena östra i Hörby tätort. Markanvisningen avser mark för bostadsbebyggelse, rad-, par-, kedje- eller flerbostadshus.

LÄS MER