Nominera till 2021 års priser och stipendier

Missa inte att nominera kandidater till Arkitekturpriset, Byggnadsvårdspriset, Kulturstipendiat, Miljöpriset och Årets initiativ. Pristagarna utses vid kommunfullmäktiges
decembermöte.

Senast den 31 oktober behöver vi dina nomineringar med tillhörande motivering.

Arkitekturpriset

Arkitekturpriset uppmärksammar nya spännande projekt i Hörby kommun, som genom god arkitektur skapat mervärden i samhället och bidragit till att skapa unika livsmiljöer drivna av kreativitet.

Priset utgörs av en prissumma på 10 000 kr, en plakett att sätta upp på huset och ett diplom.

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset uppmärksammar projekt som bevarar och utvecklar befintliga bebyggelsemiljöer i Hörby kommun och som bidrar till att skapa trivsel och bevara Hörby kommuns kulturhistoria för kommande generationer.

Byggnadspriset utgörs av en prissumma på 10 000 kr, en plakett att sätta upp på huset och ett diplom.

Kulturstipendiet

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma insatser inom det kulturella området. Nomineringen ska gälla en person, grupp eller förening bosatt eller verksam i kommunen. Personen, gruppen eller föreningen bör ha gjort eller gör stora insatser inom kulturen i Hörby kommun.

Stipendiet är på 10 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Miljöpriset

Priset delas ut till någon som har gjort en speciell insats inom miljöområdet i Hörby kommun. Något som gör vår miljö bättre, som arbetar med förebyggande eller som jobbar med att minska miljö- och hälsofarlig verksamhet.

Årets initiativ

Delas ut till en eller flera personer, en grupp, en förening eller en organisation som under det gångna året gjort en extra insats för Hörby och våra invånare.

Nominera senast 31 oktober

Har du någon lämplig kandidat i åtanke? En person, ett företag eller kanske en förening? Här kan du läsa mer om priserna och hur du nominerar någon.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.