Nominera till 2022 års priser och stipendier

Teckning på många personer

Missa inte att nominera kandidater till arkitekturpriset, byggnadsvårdspriset, kulturstipendiat, miljöpriset, årets initiativ, årets ledare, årets idrottare, årets idrottstalang och årets kulturtalang. Pristagarna utses vid respektive nämnd.

Senast den 31 oktober behöver vi dina nomineringar med tillhörande motivering

Arkitekturpriset

Arkitekturpriset uppmärksammar nya spännande projekt i Hörby kommun, som genom god arkitektur skapat mervärden i samhället och bidragit till att skapa unika livsmiljöer drivna av kreativitet.

Priset utgörs av en prissumma på 10 000 kronor, en plakett att sätta upp på huset och ett diplom.

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset uppmärksammar projekt som bevarar och utvecklar befintliga bebyggelsemiljöer i Hörby kommun och som bidrar till att skapa trivsel och bevara Hörby kommuns kulturhistoria för kommande generationer.

Byggnadspriset utgörs av en prissumma på 10 000 kronor, en plakett att sätta upp på huset och ett diplom.

Miljöpriset

Priset delas ut till någon som har gjort en speciell insats inom miljöområdet i Hörby kommun. Något som gör vår miljö bättre, som arbetar med förebyggande eller som jobbar med att minska miljö- och hälsofarlig verksamhet.

Årets initiativ

Delas ut till en eller flera personer, en grupp, en förening eller en organisation som under det gångna året gjort en extra insats för Hörby och våra invånare.

Kulturstipendiet

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma insatser inom det kulturella området. Nomineringen ska gälla en person, grupp eller förening bosatt eller verksam i kommunen. Personen, gruppen eller föreningen bör ha gjort eller gör stora insatser inom kulturen i Hörby kommun.

Stipendiet är på 10 000 kronor som får nyttjas på valfritt sätt.

Årets ledare

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma en ledare och förebild från föreningslivet i kommunen. Utmärkelsen utdelas endast till föreningsledare som varit aktiv under det året som priset avser, Föreningsledaren måste tillhöra en förening i Hörby,

Stipendiet är på 10 000 kronor som får nyttjas på valfritt sätt.

Årets idrottare

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma en kvinnlig eller manlig prestation under året. Utmärkelsen tilldelas endast till idrottare som varit aktiv under det året som priset avser. Idrottaren behöver inte tillhöra en Hörbyförening men ska ha anknytning eller gjort betydande insatser som satt Hörby på kartan. Idrottaren ska vara minst 16 år det året som priset avser.

Stipendiet utgår med 10 000 kronor som får nyttjas på valfritt sätt.

Årets idrottstalang

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma och uppmuntra barn och ungdomar med en idrottslig talang. Utmärkelsen tilldelas endast till barn/ungdom som varit aktiv under det året som priset avser. Barnet/ungdomen behöver inte tillhöra en Hörbyförening men ska ha anknytning eller gjort betydande insatser som satt Hörby på kartan. Barnet/ungdomen eller laget får max vara 20 år det året som priset avser.

Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får nyttjas på valfritt sätt.

Årets kulturtalang

Syftet med stipendiet är att stödja och uppmuntra barn och ungdomar med kreativ talang. Förslaget ska gälla ett barn/ungdom eller grupp upp till 20 år som är boende eller knuten till Hörby kommun. Barnet/ungdomen eller gruppen ska vara verksam och nått viss framgång inom kreativa och skapande områden som exempelvis; slöjd och hantverk, dans, musik, litteratur, konst/bild/foto, teater, spel, webbverksamhet i form av exempelvis bloggar samt annan verksamhet med kulturell inriktning. Samma person eller grupp kan tilldelas priset högst två gånger.

Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får nyttjas på valfritt sätt.

Nominera senast 31 oktober

Har du någon lämplig kandidat i åtanke? En person, ett företag eller kanske en förening? Mer information om priserna och hur du nominerar någon.