Ny funktion ser till att välfärdspengarna i kommunen hamnar rätt

kort med symbol av hand som håller hjärta bakgrund i skymning

Hörby kommun arbetar aktivt med att motverka och förebygga att ekonomiskt bistånd utgår på felaktiga grunder. För att kunna stödja och stärka arbetet har man en ny funktion: en socialsekreterare som utreder felaktiga utbetalningar.

Det är viktigt att trygghetssystemen i kommunen fungerar och de hanteras tillförlitligt och effektivt. De uppgifter som lämnas till socialtjänsten ska vara korrekta och sanna.
Ekonomiskt bistånd handlar om att att rätt person får rätt utbetalning, vid rätt tillfälle och med rätt belopp.

Felaktiga utbetalningar kostar varje år samhället omfattande summor, och för att motverka detta har kommunen en ny funktion.

Emelie Witting är kommunens nya FUT- handläggare (handläggare för felaktiga utbetalningar):

Det handlar mycket om att kommunens resurser används på rätt sätt och att medborgare vet att skattepengarna används till rätt saker. Vi värnar om skattepengarna och kommunens ekonomi.

Ska fungera som ett stöd

När felaktiga utbetalningar upptäcks och motverkas går skattepengarna till invånarnas gemensamma välfärd på rätt sätt.

De flesta lämnar korrekta uppgifter, ibland kan det ske av misstag. Ibland kanske man inte har förmågan att lämna rätt uppgifter. Då finns vi som ett stöd och hjälp, säger Emelie Witting.

“Fokuset är inte att inspektera, utan att hjälpa människor”

Om en socialsekreterare upptäcker att man fått in fel handling eller att det uppgetts felaktig information inleds en utredning. Det finns system som utför stickprovskontroller, och det kan också komma in tips där vem som helst kan höra av sig anonymt.

Socialsekreterare har sedan möjlighet att kontakta och stötta sin klient.

Sker det en förändring så behöver vi veta det, det är viktigt att ha en dialog om vad som händer i klientens liv. Vårt fokus är inte att inspektera, utan att hjälpa människor, säger Emelie Witting.

Hjälp till genom att tipsa

Socialtjänsten uppmanar folk att höra av sig och tipsa om de misstänker felaktigheter, där man som medmänniska kan hjälpa till att bidra. Det går att vara anonym.

Läs mer om felaktiga utbetalningar på sidan Misstanke om felaktig utbetalning.

Kontakt

Emelie Witting

FUT- handläggare/ Socialsekreterare

Arbetsmarknad & Försörjning

0415 – 37 80 69