Misstanke om felaktig utbetalning

Hörby kommun arbetar aktivt med att motverka och förebygga att bistånd utgår på felaktiga grunder. För att kunna stödja och stärka arbetet har man en ny funktion: En socialsekreterare som utreder misstänka bidragsbrott och försök till bidragsbrott.

Det är viktigt att de uppgifter som lämnas till socialtjänsten är korrekta och sanna.
När ansökan signeras intygar den sökande att alla uppgifter är korrekta.

Om situationen förändras kring t ex boende, ekonomi och arbetsförmåga ska informationen lämnas omgående till socialsekreterare. Om en person medvetet eller genom grov oaktsamhet lämnar felaktiga eller manipulerade uppgifter riskerar hen att polisanmälas för misstänkt bidragsbrott. En person kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som utbetalats på felaktiga grunder.

Om utredningen visar att en person misstänks för bidragsbrott görs en polisanmälan. Polisen utreder om ett brott har begåtts eller inte. Om utredningen visar att felaktigt ekonomiskt bistånd har utbetalats behöver detta betalas tillbaka vilket i första hand görs genom en frivillig återbetalningsplan med individen.

Handlar om invånarnas välfärd

Hörby kommun värnar om välfärdssystemet och för att kommunens gemensamma resurser ska nyttjas på bästa sätt för invånarna.

När bidragsbrott upptäcks och motverkas ser vi till att skattepengarna går till invånarnas gemensamma välfärd på rätt sätt.

Vad kan vara bidragsbrott?

  • Inkomster som inte redovisats tillsammans med ansökan om ekonomiskt bistånd t ex svartjobb, skatteåterbäring eller andra ersättningar
  • Vistelse/boendesituation/hushållsgemenskap
  •  Falska handlingar
  • Ekonomiska tillgångar som ej redovisats t ex fordon, fastigheter, fonder, aktier och sparade pengar både inom och utom Sverige
  • Arbetsförmåga

Fick du hjälp av informationen på sidan?