Socialbidrag, försörjningsstöd

Du som bor i Hörby och inte kan försörja dig och din familj på något annat sätt, kan ansöka om försörjningsstöd.

Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd är individuellt och bedöms efter hushållets förutsättningar. För att ha rätt till försörjningsstöd måste du också ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Försörjningsstöd via e-tjänsten

Som medborgare i Hörby kommun kan du via vår e-tjänst söka försörjningsstöd på tider som passar dig. Det är endast du som har sökt försörjningsstöd tidigare som kan göra den via e-tjänsten och det krävs att du har e-legitimation. Länken till ansökan ligger längst ned på sidan.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd finns till för att du ska kunna klara dig när lön eller andra inkomster och ersättningar från exempelvis Försäkringskassan eller A-kassa inte räcker till nödvändiga utgifter.
Målet är alltid att det ekonomiska biståndet ska vara tillfälligt och att du ska klara av att försörja dig själv så snart som möjligt.
Regeringen har bestämt vad som anses vara en skälig levnadsnivå. Detta kallas för riksnorm och är lika för alla kommuner i hela landet.

Utöver denna riksnorm kan kostnader för hyra, el, medicin, läkarvård, barnomsorg, fackavgift och arbetsresor vara godkända utgifter. Bedömning av dessa kostnader görs efter riktlinjer som varje kommuns socialnämnd fastställer varje år och som följer Socialtjänstlagen (SOL).

Ansökan om försörjningsstöd

Är det första gången du söker kontakt med oss, eller är det mer än tre månader sen sist, ringer du vår mottagning.
Telefon: 0415-378145

Sekretess

Det du berättar för oss inom socialtjänsten hanteras enligt lagen om sekretess. Det innebär i de flesta fall att det du berättar stannar mellan oss, att dina uppgifter inte lämnas ut till obehöriga och att dokumenten med dina uppgifter förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Men det finns undantag från sekretessen. Om vi till exempel får reda på att ett barn utsätts för brott är vi skyldiga att berätta det för polisen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?