Budget- och skuldrådgivning

Datorer, miniräknare och papper på ett bord. Två personers händer som gestikulerar som i en diskussion.

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter under en kortare eller längre period av sitt liv.

Vi vill att så många som möjligt får tryggheten i en ordnad ekonomi, och därför har vi en aktiv budget- och skuldrådgivning.

Bor du i Hörby kommun och har problem med din ekonomi? Då har du möjlighet att få gratis ekonomisk rådgivning.

Det här kan du få hjälp med:
  • att strukturera din ekonomi
  • att göra upp en budget för ditt hushåll
  • att se över din skuldsituation
  • att förmedla kontakt med Kronofogdemyndigheten, banker med flera
  • att upprätta betalningsplaner
  • att ansöka om skuldsanering.

Sekretess

Det du berättar för oss inom socialtjänsten hanteras enligt lagen om sekretess. Det innebär i de flesta fall att det du berättar stannar mellan oss, att dina uppgifter inte lämnas ut till obehöriga och att dokumenten med dina uppgifter förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Men det finns undantag från sekretessen. Om vi till exempel får reda på att ett barn utsätts för brott är vi skyldiga att berätta det för polisen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?