God man, förvaltare, förmyndare

Den som behöver hjälp att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi eller kontakter med till exempel myndigheter och sjukvård, kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

En god man och en förvaltare har liknande uppgifter. Skillnaden är att en förvaltare, inom ramen för sitt uppdrag, har rätt att göra vissa saker, till exempel ingå avtal eller sälja en fastighet, i ditt namn utan ditt godkännande. Föräldrar är sina barns förmyndare och företrädare när det gäller ekonomiska frågor.

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen och under JO:s granskning. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen.

Hörby har en överförmyndarnämnd som består av tre ledamöter och tre ersättare.

Överförmyndare i samverkan

Genom samverkan med andra kommuner kan man höja kvalitén och öka tillgängligheten i verksamheten.

Kristianstads kommun har hand om överförmyndarverksamheten på uppdrag av Hörby kommun. Tillsammans kommer Hörby kommun, Osby och Östra Göinge att samverka med Kristianstads kommun och ha ett gemensamt överförmyndarkansli. Det innebär att Kristianstads kommun kommer att hantera alla ärenden inom överförmyndarverksamheten.

Hörby kommuns överförmyndarnämnd är ansvarig för att följa upp verksamheten och fatta beslut I ärenden som inte kan delegeras.

Om du behöver hjälp i frågor som rör godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap vänder du dig till Kristianstads kommun: Kristianstad.se/godman

Fick du hjälp av informationen på sidan?