God man, förvaltare, förmyndare

Den som behöver hjälp att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi eller kontakter med till exempel myndigheter och sjukvård, kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

En god man och en förvaltare har liknande uppgifter. Skillnaden är att en förvaltare, inom ramen för sitt uppdrag, har rätt att göra vissa saker, till exempel ingå avtal eller sälja en fastighet, i ditt namn utan ditt godkännande. Föräldrar är sina barns förmyndare och företrädare när det gäller ekonomiska frågor.

Hörby och Höör har en gemensam överförmyndarnämnd som granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares arbete.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?