Stipendier och stiftelser

Hörby kommun delar ut stipendier och medel från stiftelser som privatpersoner, föreningar eller andra organisationer kan ansöka om pengar från.

Ulla och Bo Rignell Anderssons stiftelse

Ulla och Bo Rignell Anderssons stiftelse för cancersjuka eller handikappade barn under 18 år folkbokförda i Hörby kommun.

Skicka med följande handlingar tillsammans med ansökningsblankett:

  • Blankett – bidragsansökan
  • Läkarintyg med originalunderskrift
  • Personligt brev/kuratorsutlåtande
  • Familjebevis med vårdnadshavarens personnummer (beställs hos Skatteverket)

Välkommen in med er ansökan så tittar vi på den/bedömer vi den.

Exempel på vad stiftelsen kan

Vad är ett stipendium?

Stipendium är en form av penninggåva som delas ut till de ansökande. Till skillnad från ett pris, som brukar utdelas som belöning, brukar stipendier vara avsett till någon framtida utgift och öronmärkt till ett specifikt ändamål. Stipendiet kan finansieras antingen av kommunen eller av stiftelser som förvaltas av kommunen.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Om kommunen väljer att ta emot donationen är det kommunstyrelsen som därefter är ansvarig förvaltare. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för alla stiftelser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?