Nya utbildningar säkrar kompetensförsörjningen

Kalvar på grönbete

Till hösten drar två nya lärlingsutbildningar igång inom Vuxenutbildningen i Hörby kommun; djurskötare och styckare.

Hörby kommun satsar på två nya utbildningar för att säkra kompetensförsörjningen till yrkena styckare och djurskötare. Det råder nämligen stor kompetensbrist inom yrkena samtidigt som Hörby kommun har flera lantbrukare med mjölkproduktion inom kommunen och ett stort företag som både slaktar och styckar nötkreatur.

– Ett av vuxenutbildningens uppdrag är att jobba med kompetensförsörjning, tyvärr är både djurskötare och styckare lite bortglömda yrken, förklarar Eva Linnér, rektor på Lärcenter i Hörby kommun.

Stor del praktiskt arbete

Utbildningarna riktar sig till både till arbetslösa och människor som vill yrkesväxla.

– Detta är yrken som passar bra för lärlingsformen. Huvuddelen av utbildningen sker ute på arbetsplatsen, med stöd av en handledare som är en kunnig och erfaren djurskötare respektive styckare. Man lär sig helt enkelt genom att arbeta praktiskt, förklarar Eva Linnér.

En yrkeslärare besöker regelbundet lärlingen och handledaren ute på företaget och ansvarar för bedömning och betygsättning. Utbildningarna följer Skolverkets kursplaner och sträcker sig över 30 veckor (djurskötare) respektive 20 veckor (styckare).

Utbildningen till styckare startar den 29:e augusti, sista ansökningsdag är 5 augusti. Utbildningen till djurskötare har löpande start och antagning.

Utbildningarna är utformade i samarbete med branscherna och Trelleborgs kommun. Du kan läsa mer om Hörbys lärlingsutbildningar här: Lärlingsvux.

I filmerna får du veta mer om utbildningarna: