Lärlingsvux

En lärlingsutbildning innebär att både skola och arbetsliv samarbetar för att du ska få en grundläggande yrkesutbildning. Du får bra kunskaper inom ett yrkesområde med hjälp av en handledare på en arbetsplats.

Minst 70% av lärlingsutbildningen är praktiskt lärande ute på en arbetsplats. Du för en loggbok varje dag över vilka moment som du utfört och vad du har lärt dig.

Under de dagar som du inte är ute på en arbetsplats kommer du att ha digitala teoretiska studier. Du får betyg i alla dina yrkeskurser och här samarbetar en lärare och din handledare i bedömningen av dina kunskaper.

För närvarande har vi inga nya starter inplanerade för djurskötare och styckare.

Här finns mer information om lärlingsvux mot styckare.

Här finns mer information om lärlingsvux mot djurskötare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?