Lärlingsvux

En lärlingsutbildning innebär att både skola och arbetsliv samarbetar för att du ska få en grundläggande yrkesutbildning. Du får bra kunskaper inom ett yrkesområde med hjälp av en handledare på en arbetsplats.

Minst 70% av lärlingsutbildningen är praktiskt lärande ute på en arbetsplats. Du för en loggbok varje dag över vilka moment som du utfört och vad du har lärt dig.

Under de dagar som du inte är ute på en arbetsplats kommer du att ha digitala teoretiska studier. Du får betyg i alla dina yrkeskurser och här samarbetar en lärare och din handledare i bedömningen av dina kunskaper.

Två lärlingsutbildningar

Hörby Lärcenter erbjuder två lärlingsutbildningar; styckare och djurskötare. Båda utbildningarna ger rätt till studiestöd från CSN. Har du tidigare kunskaper och kompetens inom yrkena kan din utbildningstid förkortas. I filmerna nedan får du veta mer om vad som krävs för att arbeta som styckare eller djurskötare.

Bild från videospelare, en person som styckar kött.

VIDEO: Utbilda dig till styckare

Här finns mer information om lärlingsvux mot styckare.

Bild från videospelare, närbild på en kalv.

VIDEO: Utbilda dig till djurskötare
Här finns mer information om lärlingsvux mot djurskötare.

Om du vill ansöka till någon av våra lärlingsutbildningar så gör du det på en särskild blankett som finns att skriva ut här.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?