Elevhälsa och hälsovård

Vi vill att dina barn ska trivas och må bra när de går i skolan. Därför finns skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. De kan hjälpa till om det skulle hända något under skoldagen eller om eleven får mer djupgående problem.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det står i skollagen. Eftersom det finns flera olika yrkesroller finns här också gedigen kunskap från flera vetenskapliga fält, och teamet samverkar över de vetenskapliga gränserna.

Elevhälsoteamen ska främst arbeta hälsofrämjande, för att eleverna ska grundlägga en god hälsa att ta med sig in i vuxenlivet. De ska också fånga upp elever som har hälsoproblem eller mår dåligt så fort som möjligt.

Dessutom arbetar elevhälsan med skolmiljön, så att eleverna får en god arbetsmiljö, och erbjuder regelbundna hälsokontroller till eleverna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.