Elevhälsa och hälsovård

Vi vill att dina barn ska trivas och må bra när de går i skolan. Därför finns skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator.

De kan hjälpa till om det skulle hända något under skoldagen eller om eleven får mer djupgående problem. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det står i skollagen. Eftersom det finns flera olika yrkesroller finns här också gedigen kunskap från flera vetenskapliga fält, och teamet samverkar över de vetenskapliga gränserna.

För en god hälsa och arbetsmiljö

Elevhälsoteamen ska främst arbeta hälsofrämjande, för att eleverna ska grundlägga en god hälsa att ta med sig in i vuxenlivet. De ska också fånga upp elever som har hälsoproblem eller mår dåligt så fort som möjligt.

Dessutom arbetar elevhälsan med skolmiljön, så att eleverna får en god arbetsmiljö, och erbjuder regelbundna hälsokontroller till eleverna.

Drogförebyggande arbete

Aktivitetshuset och elevhälsan arbetar tillsammans med drogförebyggande arbete och utför årligen enkätundersökningar kring ungdomar och deras drogvanor.

Ett förebyggande projekt har startats där man gör klassrumsbesök hos alla i årskurs 6, samt även vissa i årskurs 5, för att prata om nikotin och dess hälsoeffekter.
Målet med besöken är att ge barnen kunskap och därigenom kunna ge dem makten att ta medvetna beslut när de kommer i kontakt med eller blir erbjudna nikotinprodukter. Projektet fortlöper även under 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?