Skolresor, skolskjuts

Om du bor långt från skolan kan du ha rätt till skolskjuts. Varje dag åker runt 500 elever i grundskola och förskoleklass buss till skolan i sammanlagt åtta bussar.

Skolskjuts innebär att du får ta bussen till och från skolan, om du bor långt ifrån. Du kan normalt bara få skolskjuts till och från skolan som du har blivit tilldelad av kommunen. Elev kan erhålla skolskjuts först efter godkänd ansökan. Skolskjutsarna vänder sig till elever som bor utanför tätorten. Fyra av bussarna körs i kommunal regi, och fyra av dem körs på entreprenad av Klippans Buss AB.

Har jag rätt till skolskjuts?

För att du ska ha rätt till skolskjuts måste du ha:

  • minst 3 kilometer till skolan om du går i årskurs f–3
  • minst 4 kilometer till skolan om du går i årskurs 4–6
  • minst 5 kilometer till skolan om du går i årskurs 7–9

Avstånden avser den kortaste vägen från bostaden där eleven är skriven, till anvisad skola eller hållplats. Restiden till och från skolan varierar med elevens adress. Normalt sker hemresan 10 minuter efter avslutad skoldag, undantag kan förekomma. Om en elev går på fritidshem ombesörjer vårdnadshavare själv transporten.

Schema över skolskjuts (PDF)

Oväder och utrymning

Det finns rutiner för vad som ska göras om trafiken störs av exempelvis oväder. Om skolskjutsarna ställs in så meddelas detta via Sveriges Radio P4, Hörby kommuns hemsida och Facebooksida samt Schoolsoft.

För elever som går i förskoleklass anordnas varje år en utrymnings- och säkerhetsövning.

Om du vill åka med en kompis

Om en elev inte är berättigad till skolskjuts men vill åka med en kompis hem går det i mån av plats, blanketten lämnas in till skolan senast dagen före.

Ansökan om kompisåkning på bussen

Fick du hjälp av informationen på sidan?