Modersmål, hemspråk

Om ditt barn pratar ett annat språk än svenska hemma kan hen få modersmålsundervisning. Vanligen ges modersmålsundervisning efter den vanliga skoldagen, en gång i veckan.

Eleven kan få modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9. Under sammanlagt 7 år, om inte särskilda skäl finns. Adoptivbarn kan också få modersmålsundervisning, även om de inte pratar det andra språket hemma. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

För att modersmålsundervisning i ett språk ska starta ska det finnas tillräckligt många elever anmälda.

Kursplanen

Kursplanen i ämnet modersmål omfattar mycket mer än bara kunskaper i själva språket. Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda sitt modersmål som ett medel för språkutveckling och sitt lärande,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.