Modersmål, hemspråk

Om ditt barn pratar ett annat språk än svenska hemma kan hen få modersmålsundervisning. Vanligen ges modersmålsundervisning efter den vanliga skoldagen, en gång i veckan.

Eleven kan få modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9. Under sammanlagt 7 år, om inte särskilda skäl finns. Adoptivbarn kan också få modersmålsundervisning, även om de inte pratar det andra språket hemma. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

För att modersmålsundervisning i ett språk ska starta ska det finnas tillräckligt många elever anmälda.

Kursplanen

Kursplanen i ämnet modersmål omfattar mycket mer än bara kunskaper i själva språket. Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda sitt modersmål som ett medel för språkutveckling och sitt lärande,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?