Specialskola

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • Som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • Med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • Med grav språkstörning
  • Med medfödd dövblindhet
  • Som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.
Mer information om specialskolor finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?