Studie- och yrkesvägledning

Om du har frågor kring studier eller yrkesval kan du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledaren finns till för att ge information och vägledning inför ditt val av studier och yrke. Målet är att du ska få tillräckligt mycket information för att kunna göra ett välgrundat val.

I grundskolan

Hörby kommun har två studie- och yrkesvägledare för grundskolan. Här är några exempel på vad de kan hjälpa dig med:

 • Vilka gymnasieutbildningar finns? – Vilka skolor kan jag söka? Vad är kravet för att komma in på respektive utbildning?
 • Söka fakta – Vi hjälper dig med var du hittar information kring ditt intresseområde.
 • Coacha – Hur går jag vidare? Vad behöver jag göra?
 • Fatta beslut – Vi hjälper dig att sortera tankarna kring de olika alternativen du väljer mellan.
 • Hur gör jag valet? – Vi ger dig en praktisk genomgång av webbansökan.’

Vuxenutbildningen på Hörby Lärcenter

Hörby Lärcenter har två studie- och yrkesvägledare. De kan hjälpa dig med:

 • Frågor kring dina studier, yrkesval och din framtid
 • En kartläggning av tidigare studier
 • Information om behörigheter till högre utbildning
 • Hjälp med ansökan till olika kurser och utbildningar
 • Information om studieekonomi
 • Hjälp med att söka och sortera i utbildnings- och yrkesinformationen på internet
 • Information om validering av din yrkeserfarenhet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.