Förskola och barnomsorg

Förskola erbjuds för dina barn i åldern 1-5 år när du arbetar eller studerar. Om du är arbetslös eller föräldraledig har dina barn rätt till förskola 15 timmar i veckan från och med att hen fyllt ett år.

I Hörby kommun finns nio kommunala förskolor och tre fristående förskolor. Tre av förskolorna ligger på landsbygden runt Hörby.

Fick du hjälp av informationen på sidan?