Förskolan

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som är med.

I förskolan får barnen möjlighet att utveckla språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga. Men det blir också mycket lek, musik och skapande.

I Hörby finns tretton stycken förskolor. Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskolan. Om ni är två vårdnadshavande och båda är arbetssökande har ert barn rätt att gå i förskolan femton timmar i veckan. Läs mer här om vad som krävs för att få en plats i förskolan: Regler för förskola och fritidshem

Du måste ansöka för att ditt barn ska få en plats på förskolan.

Allmän förskola

Alla barn som inte redan går i förskolan erbjuds plats i förskolan femton timmar i veckan höstterminen när de fyller tre år. Det kallas för allmän förskola och kostar ingenting. Förskolan har samma läsårstider som grundskolan, och finns både på kommunala skolor och fristående skolor. Om ditt barn redan går i förskolan reduceras avgiften.

Fick du hjälp av informationen på sidan?