De la Gardie

Stor gammal tegelbyggnad med grönskande gräsmatta framför.

Förskolan ligger på landsbygden i Västerstad och har fem avdelningar: Vallmon, Blåklinten, Prästkragen, Rosen och Solrosen.

De la Gardie har en stor härlig utemiljö med olika gårdar där barnen ges stort utrymme för glädje och ett lekfullt lärande. Alla barn som kommer till oss ska känna trygghet, glädje, empati, bekräftelse och respekt för sig själva och för andra. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen situation i förskolan genom delaktighet och inflytande, och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.​

Grön flagg

De la Gardie arbetar hälsofrämjande och miljömedvetet. Som ett led i detta finns vårt arbete inom Grön Flagg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?