De la Gardie

Stor gammal tegelbyggnad med grönskande gräsmatta framför.

De la Gardie är en 5-avdelningsförskola som ligger i Västerstad. Vi arbetar miljöinriktat kopplat till Håll Sverige Rent och olika Grön Flagg tema.

De la Gardie

I en trygg miljö ger vi stort utrymme för glädje och  ett lekfullt lärande.

De la Gardie har en stor härlig utemiljö med olika gårdar där barnen ges stort utrymme för rörelse och upptäckarlust, vi har även närhet till skogen där vår fina grillhatt finns. Vi har plats till 85 barn på förskolan och våra fem avdelningar är fördelade i tre olika byggnader. Vi sätter stort värde på trygghet, trivsel och närvarande pedagoger. Lekens betydelse spelar en stor roll och vår undervisning bygger på ett lekfullt lärande.
Vi på De la Gardie arbetar hälsofrämjande och miljömedvetet. Som ett led i detta finns vårt arbete inom Grön Flagg, och inför varje höst väljer vi ett nytt miljötema att arbeta kring tillsammans med barnen.

Grillhatten

Vi har tillsammans med vårdnadshavare byggt en grillhatt i skogen där vi ibland tillbringar våra utedagar, och det händer även att vi tillsammans med de äldre barnen tillagar vår lunch i grillhatten. Här följer vi årstidernas skiftningar, och lär oss om både matematik, teknik, skapande, sagor, sång, teknik och naturorientering omgivna av naturen. Leken och fantasin har en självklar roll i denna inspirerande lärandemiljön.

Fem avdelningar

De la Gardie består av fem avdelningar som kallas Vallmon, Blåklinten, Prästkragen, Rosen och Solrosen.

Blåklinten är en yngrebarnsavdelning, här undervisar vi med trygghet och anknytning som grund. Vi planerar dagen efter barnens behov och intresse ofta med utgångspunkt i ett tema. Då blir undervisningen varierad med allt från rörelse till skapande och sagoläsning. Detta kombineras med ett frekvent användande av TAKK för att bygga en gynnsam språkutveckling.

Vallmon är en yngrebarnsavdelning. Här jobbar vi aktivt med anknytning och trygghet för barnen. Detta gör vi bland annat genom att dela in barnen i mindre grupper för att ge dem större möjlighet till lugnare stunder under dagen. Vi försöker även vara ute minst en gång om dagen. Vi arbetar också med våra teman Grön flagg och barnens språkutveckling.

Prästkragen är en mellanbarnsavdelning för glada, spralliga och vetgiriga barn. Vi satsar mycket på att skapa trygghet för barnen. Vår undervisning sker på ett lekfullt och inspirerande sätt, allt med utgångspunkt från barnen. Språk(utveckling) och rörelser är grunden till mycket lärande därmed har det en stor roll i vår undervisning/verksamhet. Givetvis innehåller vår verksamhet även mycket ”fri” lek och annat skoj.

Rosen är en äldrebarnsavdelning. Här lägger vi stor vikt vid struktur och rutiner som vi tydliggör med bildschema, vilket hjälper barnen att hantera sin vardag. Vi jobbar aktivt med att göra barnen självständiga och få tilltro till sin egen förmåga. Vi jobbar med rörelse och motorik i vår närmiljö, där vi har en fantastisk utemiljö och skogen in på knuten. Vi har även tillgång till gymnastiksalen på Östraby skola kontinuerligt.

Solrosen är en äldrebarnsavdelning. Undervisningen planeras utifrån barnens behov och intresse. Viktigast för oss är arbetet med värdegrunden där barnen får möjlighet att utveckla empati och omtanke om varandra. Vi vill att vardagen ska genomsyras av gemenskap, glädje och ett lustfyllt lärande.

De la Gardies plan mot kränkandebehandling 2024

Fick du hjälp av informationen på sidan?