Avgifter och regler

Avgifterna för förskola och fritidshem följer reglerna i den nationella maxtaxan och är antagna av kommunfullmäktige i Hörby kommun.

Höstterminen när ditt barn fyller tre år och får rätt till allmän förskola reduceras avgiften med 25 procent under 9,5 månader om året.

Avgiften för omsorg inom förskoleverksamhet och fritidshem beräknas på hushållets gemensamma inkomster före skatt. Studielån, studiebidrag, underhållsstöd och andra inkomster som inte är beskattningsbara räknas inte. Du betalar avgiften 12 månader per år.

Inkomstanmälan

När ditt barn är nytt på förskolan ska du lämna in en inkomstanmälan. Om du får ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållande måste du ändra inkomstanmälan. Kommunen kan också begära en inkomstanmälan av andra anledningar.

Inkomstanmälan ska lämnas senast 14 dagar efter att inkomsten ändrats. Om du inte lämnar in inkomstanmälan får du betala full avgift enligt maxtaxan. Kommunen medges rätt att kontrollera uppgifterna, och du själv försäkrar att uppgifterna är riktiga. Om du är gift eller sambo räknas ni båda som avgiftspliktiga, oavsett om ni har gemensamma barn eller inte.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2024

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år. Inkomsttaket per månad för 2024 är 56 250 kronor.

Familjerabatt

Här räknas det yngsta barnet som Barn 1 och det näst yngsta som Barn 2 och så vidare, oavsett om barnet är inskrivet i förskola, familjedaghem eller fritidshem. Syskon som är folkbokförda på olika adresser får inte del av familjerabatten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?