Avgifter för förskola och fritidshem

Avgifterna för förskola och fritidshem följer reglerna i den nationella maxtaxan och är antagna av kommunfullmäktige i Hörby kommun. Höstterminen när ditt barn fyller tre år och får rätt till allmän förskola reduceras avgiften med 25 procent under 9,5 månader om året.

Avgiften för omsorg inom förskoleverksamhet och fritidshem beräknas på hushållets gemensamma inkomster före skatt. Studielån, studiebidrag, underhållsstöd och andra inkomster som inte är beskattningsbara räknas inte. Du betalar avgiften 12 månader per år.

Inkomstanmälan

När ditt barn är nytt på förskolan ska du lämna in en inkomstanmälan. Om du får ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållande måste du ändra inkomstanmälan. Kommunen kan också begära en inkomstanmälan av andra anledningar.

Inkomstanmälan ska lämnas senast 14 dagar efter att inkomsten ändrats. Om du inte lämnar in inkomstanmälan får du betala full avgift enligt maxtaxan. Om du är gift eller sambo räknas ni båda som avgiftspliktiga, oavsett om ni har gemensamma barn eller inte.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2021

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor.

Familjerabatt

Här räknas det yngsta barnet som Barn 1 och det näst yngsta som Barn 2 och så vidare, oavsett om barnet är inskrivet i förskola, familjedaghem eller fritidshem. Syskon som är folkbokförda på olika adresser får inte del av familjerabatten.

I tabellen nedan ser du hur mycket barnomsorgen kostar. På Hörby24 kan du själv beräkna din barnomsorgsavgift.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.