Avgifter för förskola och fritidshem

Avgifterna för förskola och fritidshem följer reglerna i den nationella maxtaxan och är antagna av kommunfullmäktige i Hörby kommun. Höstterminen när ditt barn fyller tre år och får rätt till allmän förskola reduceras avgiften med 25 procent under 9,5 månader om året.

Avgiften för omsorg inom förskoleverksamhet och fritidshem beräknas på hushållets gemensamma inkomster före skatt. Studielån, studiebidrag, underhållsstöd och andra inkomster som inte är beskattningsbara räknas inte. Du betalar avgiften 12 månader per år.

Inkomstanmälan

När ditt barn är nytt på förskolan ska du lämna in en inkomstanmälan. Om du får ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållande måste du ändra inkomstanmälan. Kommunen kan också begära en inkomstanmälan av andra anledningar.

Inkomstanmälan ska lämnas senast 14 dagar efter att inkomsten ändrats. Om du inte lämnar in inkomstanmälan får du betala full avgift enligt maxtaxan. Om du är gift eller sambo räknas ni båda som avgiftspliktiga, oavsett om ni har gemensamma barn eller inte.

Familjerabatt

Här räknas det yngsta barnet som Barn 1 och det näst yngsta som Barn 2 och så vidare, oavsett om barnet är inskrivet i förskola, familjedaghem eller fritidshem. Syskon som är folkbokförda på olika adresser får inte del av familjerabatten.

I tabellen nedan ser du hur mycket barnomsorgen kostar. På Hörby24 kan du själv beräkna din barnomsorgsavgift.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.