Gymnasium

När du har gått ut årskurs 9 kan du börja på gymnasiet. Gymnasieskolan består av sex högskoleförberedande program och tolv yrkesprogram. Dessutom finns fem introduktionsprogram för dig som inte är behörig när du går ut årskurs 9.

Du kan börja gymnasiet tidigast när du gått ut årskurs 9 och senast det första kalenderhalvåret när du fyller 20 år. Det är frivilligt att gå i gymnasiet, men de flesta väljer att göra det ändå. Många arbetsgivare har också som krav att du har gått gymnasiet när du söker jobb.

Gå i skolan i en annan kommun

Det finns ingen kommunal gymnasieskola i Hörby. Därför får du ofta pendla till någon annan kommun. Många av ungdomarna i Hörby pendlar till Eslöv, Lund eller Kristianstad när de går i gymnasiet.

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge har ett gemensamt avtal. Det innebär att du som är skriven i Skåne kan söka till gymnasier i alla kommuner i Skåne och västra Blekinge, på samma villkor som de som bor där.

Introduktionsprogram

För att komma in på gymnasiet måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Det finns också andra krav, men de varierar beroende på vilket program du vill söka.

Om du inte är behörig att söka till gymnasiet kan du gå ett introduktionsprogram. På Hörby Lärcenter kan du läsa två av de fyra introduktionsprogrammen: individuellt alternativ och språkintroduktion. Här kan du läsa mer.

Fristående gymnasieskolor

Du kan också välja att söka till en fristående gymnasieskola. I Hörby kommun finns den fristående gymnasieskolan Hörby yrkesgymnasium. Den ligger några kilometer utanför tätorten.

Här kan du läsa mer: Hörby yrkesgymnasium

Det finns också möjlighet att gå gymnasiet i en annan del av landet. Fristående gymnasieskolor har riksintag, vilket innebär att du kan söka skolan även om programmet finns i Skåne eller västra Blekinge. Det finns även riksgymnasier med speciella inriktningar, som idrott, och skolor som riktar sig till elever med funktionsnedsättningar.

Gå gymnasiet utomlands

Du kan också få en svensk gymnasieutbildning utomlands. Svenska skolan finns i bland annat Spanien, Frankrike och Kenya. Många som inte vill gå tre år utomlands väljer i stället att ta ett års paus från gymnasiet och gå ett år i skolan i ett annat land.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.