Gymnasium

Gymnasiet är en frivillig skolform som är avsedd att påbörjas av ungdomar efter avslutad grundskoleutbildning.

Det går att börja på gymnasiet fram till och med första kalenderhalvåret det år du fyllt 20 år. Utbildningen består av sex högskoleförberedande program och tolv yrkesprogram. Dessutom finns fyra introduktionsprogram för dig som inte är behörig när du går ut årskurs 9.

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök. Avtalet ger alla ungdomar i området möjlighet att fritt söka till nationella program, särskilda varianter och nationella idrottsutbildningar samt det sökbara introduktionsprogrammet programinriktat val inom området.

Alla ansökningar till gymnasieskolan går via gymnasieantagningen i Lund.

I kommunen finns Hörby Yrkesgymnasium med yrkesprogram. Skolan är en friskola och mer information finner du på deras hemsida Hörby yrkesgymnasium

Det finns möjlighet att gå gymnasiet utanför Skåne och västra Blekinge. För mer information tar du kontakt med din studie- och yrkesvägledare på din skola.

Gymnasieval

www.skanegy.se hittar du information om de olika utbildningar och gymnasieskolor som finns i regionen. Där loggar du även in för att göra din gymnasieansökan.

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig att söka till gymnasiet kan du gå ett introduktionsprogram. På Hörby Lärcenter kan du läsa två av de fyra introduktionsprogrammen: individuellt alternativ och språkintroduktion. Här kan du läsa mer.

Riktlinjer för utlandsstudier

En elev som går i gymnasiet har möjlighet att studera ett år utomlands med ersättning från Hörby kommun. Detta gäller endast för studier som bedrivs vid gymnasieskola som följer svensk läroplan och är godkänd av Skolverket. Det innebär att eleven inte behöver gå om ett år när eleven kommer tillbaka efter dina utlandsstudier.
På Skolverkets webbplats kan man se vilka skolor som är godkända. Eleven ansöker själv till den skola de vill gå på och när eleven fått antagningsbesked från skolan behöver eleven ansöka om ersättning från Hörby kommun.

Här kan du läsa mer.

Riktlinjer för ersättning vid förlängd studietid

Med förlängda studier avses studier för elever som efter ordinarie studietid inte klarat fullständiga betyg på tre år på ett nationellt program i gymnasieskolan eller fyra år på ett  program i gymnasiesärskolan och därför erbjuds förlängd studietid på samma program.

Läs riktlinjerna i sin helhet

Fick du hjälp av informationen på sidan?