Gymnasium

Gymnasiet är en frivillig skolform som är avsedd att påbörjas av ungdomar efter avslutad grundskoleutbildning.

Det går att börja på gymnasiet fram till och med första kalenderhalvåret det år du fyllt 20 år. Utbildningen består av sex högskoleförberedande program och tolv yrkesprogram. Dessutom finns fyra introduktionsprogram för dig som inte är behörig när du går ut årskurs 9.

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök. Avtalet ger alla ungdomar i området möjlighet att fritt söka till nationella program, särskilda varianter och nationella idrottsutbildningar samt det sökbara introduktionsprogrammet programinriktat val inom området.

Alla ansökningar till gymnasieskolan går via gymnasieantagningen i Lund.

I kommunen finns Hörby Yrkesgymnasium med yrkesprogram. Skolan är en friskola och mer information finner du på deras hemsida Hörby yrkesgymnasium

Det finns möjlighet att gå gymnasiet utanför Skåne och västra Blekinge. För mer information tar du kontakt med din studie- och yrkesvägledare på din skola.

Gymnasieval

www.skanegy.se hittar du information om de olika utbildningar och gymnasieskolor som finns i regionen. Där loggar du även in för att göra din gymnasieansökan.

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig att söka till gymnasiet kan du gå ett introduktionsprogram. På Hörby Lärcenter kan du läsa två av de fyra introduktionsprogrammen: individuellt alternativ och språkintroduktion. Här kan du läsa mer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?