Introduktionsprogram

Du som inte är behörig att söka till gymnasiet kan gå ett introduktionsprogram på Hörby Lärcenter.

Programmet erbjuder två olika inriktningar.

Individuellt alternativ

För dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete, eller för att läsa vidare i gymnasieskolan. Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Språkintroduktion

För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

Rutiner vid ansökan och antagning till Introduktionsprogrammet

Kontakta ansvarig studie- och yrkesvägledare för att boka in ett möte och göra upp en planering av studierna. Skriv ut och fyll i nedanstående blanketter:

Ansökningsblankett till Introduktionsprogrammet.

Sekretessövergång från grundskola/gymnasieskola/KAA.

Journalrekvisition inom elevhälsan.

Ansvarsförbindelse för utlåning av Chromebook.

Dessutom behövs följande lämnas till skolan innan start kan ske:

  • Betyg och/eller studieomdömen från tidigare skola
  • Eventuell pedagogisk kartläggning
  • Eventuella åtgärdsprogram
  • Information om eventuella diagnoser

Läsårstider och lov 2023/2024

  • Höstterminen för 2023 är 14 augusti till och med 19 december.
  • Vårterminen för 2024 är 8 januari till och med 5 juni.
  • Höstlov för 2023 är 30 oktober till och med 3 november.
  • Sportlov för 2024 är 19 februari till och med 23 februari
  • Påsklov 2024 är 25 mars till och med 28 mars.
  • Eleverna har studiedag den 10 maj 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?