Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA är till för dig som är i åldern 16-20 år och som inte är inskriven i gymnasieskola eller som saknar en gymnasieexamen.

Har du hoppat av gymnasiet eller aldrig börjat i gymnasiet och saknar jobb? Då kan du få personliga råd och stöd att forma dina framtidsplaner inför studier, praktik eller arbete.

Hörby kommuns samordnare erbjuder bland annat stöd och insatser som:

  • Motiverande och coachande samtal
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Information om vilka möjligheter som finns gällande studier, arbete, praktik eller andra aktiviteter
  • Studiebesök på skolor och utbildningar
  • Hjälp med ansökan till skolor och utbildningar
  • Stöd vid jobbsök
  • Stöd i kontakt med skolor, myndigheter och andra organisationer

Tillsammans kan utforskar ni vilka möjligheter som finns för just dig och planerar insatser som görs utifrån dina behov, förutsättningar och mål. Du som förälder är också välkommen att höra av dig för mer information.

Fick du hjälp av informationen på sidan?