Hörby Lärcenter

På Hörby Lärcenter finns kurser för dig som är vuxen och vill studera.

Du kan studera inom vuxenutbildningen från och med hösten det år du fyller 20 år eller tidigare om du har slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg, examensbevis eller studiebevis.
Vi har även Introduktionsprogram för ungdomar på Hörby Lärcenter.

Startdatum för våra grundläggande och gymnasiala kurser

2024-08-12 — sista ansökningsdag fredagen den 28 juni

2024-09-16 — sista ansökningsdag fredagen den 30 augusti

2024-10-21 — sista ansökningsdag fredagen den 4 oktober

Fick du hjälp av informationen på sidan?