Hörby Lärcenter

På Hörby Lärcenter finns kurser för dig som är vuxen och vill studera.

Du kan studera inom vuxenutbildningen från och med hösten det år du fyller 20 år eller tidigare om du har slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg, examensbevis eller studiebevis.
Vi har även Introduktionsprogram för ungdomar på Hörby Lärcenter.

Läsperioder och startdatum för gymnasiala kurser

2023-08-14 — 2024-01-05, sista ansökningsdag onsdagen den 28 juni

Läsperioder och startdatum för grundläggande kurser

2023-08-14 — 2024-01-05, sista ansökningsdag onsdagen den 28 juni

Fick du hjälp av informationen på sidan?